Kredietaanvragen voor MKB’s online met YCS

By 5 januari 2017What's new

Kredietaanvragen voor MKB’s is een tijdrovend proces met veelal een negatief resultaat, het afwijzingspercentage loopt op tot boven de 30%. Deze 30% is exclusief de groep MKB’s die zich al heeft gewend tot alternatieve kredietverstrekkers omdat een kredietaanvraag bij reguliere banken sowieso tot afwijzing zou leiden door de door banken gestelde criteria. Veelal ligt het probleem in het aanleveren van benodigde informatie door MKB. Het proces is daarbij tijdrovend, kostbaar en ondoorzichtig. Er is een oplossing voor dit probleem op de markt gebracht door YCS (Your Capital Support NV), waardoor het aanvragen van krediet door MKB’s transparant en eenvoudig is en het proces bij de verstrekker efficiënt, transparant en tegen lage kosten voltooid wordt; het IHF-krediet.

Het IHF-krediet (In House Financing Krediet) is een concept van YCS waarbij het aanvragen en verlenen van krediet aan het MKB is aangepast aan het digitale tijdperk. De aanvraag wordt door de MKB-er zelf gedaan middels een online platform op een moment dat het de aanvrager uitkomt. Het platform/het systeem beoordeelt de aanvraag quasi-automatisch op de kwantitatieve input van de aanvrager en geeft direct de hoogte van het eventueel te verlenen krediet. De acceptatiecriteria zijn volledig transparant doordat deze op kwantitatieve input berust en gebaseerd is op de debiteurenportefeuille van de aanvrager.

Het IHF-krediet is beschikbaar in 2 vormen voor het MKB. Dit kan via een “lokaal YCS-initiatief”, waarbij het IHF-krediet kan worden toegepast door iedere groep kapitaalkrachtige ondernemers met het doel om MKB’s, via de “Bank-as-a-Platform” van krediet te voorzien, of via een “bankplatform als BPO-dienst” voor een bank, waarbij YCS de gehele MKB-kredietbeoordeling – op kwantitatieve grondslagen – en het beheer van het krediet van de bank overneemt. Middels deze twee vormen van IHF-kredietverstrekking stelt YCS niet alleen banken in staat om bestaande- en nieuwe MKB-klanten te voorzien van een krediet tegen lagere kosten, maar ook worden fondsen, participatiemaatschappijen en andere “initiatiefnemers met focus op MKB” door YCS in staat gesteld om IHF-kredieten te verstrekken aan MKB.

Inmiddels is YCS gestart met het verlenen van haar diensten in de Benelux.

Over YCS – Your Capital Support N.V.

YCS NV heeft haar hoofdkantoor in Zaventem en heeft als doel alle MKB’s die zich kwalificeren voor het IHF-krediet te bedienen. YCS verleent zelf IHF-kredieten in België. Daarnaast worden 2 distributie vormen in stelling gebracht zodat bestaande MKB’s met kredietbehoefte snel bij hun eigen bank of bij een lokaal initiatief haar kredietaanvraag kan indienen. Voor beide vormen wordt het centrale “Bank-as-a-Platform” voor kredietverlening en het operationeel beheer gebruikt. YCS richt zich voornamelijk op kredieten vanaf ca. €250.000, –.