Innovatieve kredietbeoordeling reduceert financieringsrisico mkb

By 1 november 2023Berichten, What's new

Banken houden liever risico en minder winst dan het innovatief mkb-krediet derhalve beter de MKB bank naar Nederlands model

Voor kleine Nederlandse ondernemers is het moeilijk om financiering te vinden. Banken wijzen bijna de helft van de kredietaanvragen af. En als ze een lening krijgen, betalen ze tussen de 0,3 en 0,8 procentpunt meer rente op leningen dan grote bedrijven. Alternatieve financiering, zoals leasing, factoring en crowdfunding, is duur. ABPaymentflows biedt de oplossing.

Een van de redenen waarom banken huiverig zijn om het mkb te financieren, is dat ze moeite hebben om de risico’s in te schatten. Probleem is dat kleinere bedrijven vaak moeite hebben om harde financiële gegevens te verstrekken. Assed based financiering op basis van door ABPaymentflows ontwikkelde blockchaintechnologie biedt de gewenste zekerheid. ‘Zekerheid voor vaste activa heet hypotheek. Zekerheid voor semi vaste activa heet leasing. Daar komt een derde vorm van zekerheid bij, voor vlottende activa: assed based paymentflows op basis van de debiteurenportefeuile. De uitstaande facturen van debiteuren in de balans van het bedrijf vormen het fundament onder de financiering, waarbij blockchain de zekerheid levert. Met een real time assessment vindt een selectie plaats van de facturen die als onderpand dienen,’ verklaart ABPaymentflows-oprichter Gerard Markerink over de innovatieve kredietmethode. Het bedrijf staat vermeld in de recente Global top-100. Risicobeoordelaar Moody’s ziet het als de beste methode voor kredietbeoordeling bij asset based financiering. ‘Dus we weten dat we het goede systeem hebben en er geen beter systeem is. Met onze blockchain-oplossing, slots en bankrekeningen is het risico tot een minimum beperkt voor banken die met onze methode een lange termijn annuïteitenlening in STP-vorm verstrekken.’

Voor het blok

Het mkb is verantwoordelijk voor 70 procent van de werkgelegenheid. Het is het hart van de Nederlandse economie. Toch hebben banken weinig trek in financiering. In een artikel in economenblad ESB spreken 3 DNB-analisten van marktfalen, omdat het mkb onvoldoende lukt om financiering te vinden buiten de drie grootbanken om. Oprichter Gerard Markerink van ABPaymentflows kraakt een harde noot over de Nederlandse banken. ‘Met ons systeem van blockchain-technologie en bankrekeningen beperken we het financieringsrisico voor banken tot het absolute minimum. Maar ze willen gewoon niet. De banken zetten ondernemers met een rekening courant krediet voor het blok. Ze zeggen gewoon ‘we doen het niet meer’, of je gaat naar factoring en leasing. Wat veel duurder is. En als je een ‘harde’ assets tegenover de financiering hebt, dan word je gewoon de deur gewezen.’ Hij vervolgt: ‘Slechts 2 procent van de bedrijven in Nederland voldoet aan de voorwaarden voor inhouse financiering. De reden is dat banken niet genoeg klanten hebben met veel facturen tussen de 3 en 7 miljoen euro omzet om de “time-to-bank” binnen 10 dagen te laten plaatsvinden.’

Debiteuren als zekerheid

De kredietbeoordelingsmethodiek van ABPaymentflows bestaat uit een ingenieuze samenwerking van hardware (bankrekeningen en de leverancier (community) van de klanten en e-facturering) en software, waarbij de debiteuren als zekerheid dienen. De software en blockchaintechnologie die ABPaymentflows heeft ontwikkeld voor Your Capital Support (YCS) biedt kredietverstrekkers snel zekerheid. De kredietverlening vindt volledig geautomatiseerd plaats. Voor de assed based financiering wordt gewerkt met twee licenties. Bij de eerste licentie doet ABPaymentflows zelf de screening van het bedrijf dat in aanmerking wil komen voor In-house Finance krediet, onder meer op basis van drie jaar aan facturen, vanaf € 2,5 miljoen omzet. Hiermee wordt het rekening-courantkrediet overbodig. 

Bedrijven die niet kwalificeren voor in-house financiering – 98 %! – komen via licentie 2 in aanmerking voor financiering, in de vorm van een annuïteitenlening. ‘Banken verliezen geen klanten, maar krijgen er juist klanten bij dankzij de zekerheid van de YCS-screening. We hebben op verzoek van een bank een blockchainsysteem met twee rekeningen per klant uitgevonden.’ Op de eerste rekening betaalt de debiteur van de kredietnemer. De bank bepaalt de jaarlengte van de STP-annuïteitlening en het loslaten van klantbetalingen op de vrije rekening. ‘Het voordeel voor het mkb is een hoger financieringsbedrag, tegen veel lagere rente dan voor een normaal rekeningcourant krediet of financieringsvormen zoals een LT-bedrijfskrediet of factoring.’

Hans Pieters