Category

Berichten

Innovatieve kredietbeoordeling reduceert financieringsrisico mkb

By | Berichten, What's new

Banken houden liever risico en minder winst dan het innovatief mkb-krediet derhalve beter de MKB bank naar Nederlands model

Voor kleine Nederlandse ondernemers is het moeilijk om financiering te vinden. Banken wijzen bijna de helft van de kredietaanvragen af. En als ze een lening krijgen, betalen ze tussen de 0,3 en 0,8 procentpunt meer rente op leningen dan grote bedrijven. Alternatieve financiering, zoals leasing, factoring en crowdfunding, is duur. ABPaymentflows biedt de oplossing.

Een van de redenen waarom banken huiverig zijn om het mkb te financieren, is dat ze moeite hebben om de risico’s in te schatten. Probleem is dat kleinere bedrijven vaak moeite hebben om harde financiële gegevens te verstrekken. Assed based financiering op basis van door ABPaymentflows ontwikkelde blockchaintechnologie biedt de gewenste zekerheid. ‘Zekerheid voor vaste activa heet hypotheek. Zekerheid voor semi vaste activa heet leasing. Daar komt een derde vorm van zekerheid bij, voor vlottende activa: assed based paymentflows op basis van de debiteurenportefeuile. De uitstaande facturen van debiteuren in de balans van het bedrijf vormen het fundament onder de financiering, waarbij blockchain de zekerheid levert. Met een real time assessment vindt een selectie plaats van de facturen die als onderpand dienen,’ verklaart ABPaymentflows-oprichter Gerard Markerink over de innovatieve kredietmethode. Het bedrijf staat vermeld in de recente Global top-100. Risicobeoordelaar Moody’s ziet het als de beste methode voor kredietbeoordeling bij asset based financiering. ‘Dus we weten dat we het goede systeem hebben en er geen beter systeem is. Met onze blockchain-oplossing, slots en bankrekeningen is het risico tot een minimum beperkt voor banken die met onze methode een lange termijn annuïteitenlening in STP-vorm verstrekken.’

Voor het blok

Het mkb is verantwoordelijk voor 70 procent van de werkgelegenheid. Het is het hart van de Nederlandse economie. Toch hebben banken weinig trek in financiering. In een artikel in economenblad ESB spreken 3 DNB-analisten van marktfalen, omdat het mkb onvoldoende lukt om financiering te vinden buiten de drie grootbanken om. Oprichter Gerard Markerink van ABPaymentflows kraakt een harde noot over de Nederlandse banken. ‘Met ons systeem van blockchain-technologie en bankrekeningen beperken we het financieringsrisico voor banken tot het absolute minimum. Maar ze willen gewoon niet. De banken zetten ondernemers met een rekening courant krediet voor het blok. Ze zeggen gewoon ‘we doen het niet meer’, of je gaat naar factoring en leasing. Wat veel duurder is. En als je een ‘harde’ assets tegenover de financiering hebt, dan word je gewoon de deur gewezen.’ Hij vervolgt: ‘Slechts 2 procent van de bedrijven in Nederland voldoet aan de voorwaarden voor inhouse financiering. De reden is dat banken niet genoeg klanten hebben met veel facturen tussen de 3 en 7 miljoen euro omzet om de “time-to-bank” binnen 10 dagen te laten plaatsvinden.’

Debiteuren als zekerheid

De kredietbeoordelingsmethodiek van ABPaymentflows bestaat uit een ingenieuze samenwerking van hardware (bankrekeningen en de leverancier (community) van de klanten en e-facturering) en software, waarbij de debiteuren als zekerheid dienen. De software en blockchaintechnologie die ABPaymentflows heeft ontwikkeld voor Your Capital Support (YCS) biedt kredietverstrekkers snel zekerheid. De kredietverlening vindt volledig geautomatiseerd plaats. Voor de assed based financiering wordt gewerkt met twee licenties. Bij de eerste licentie doet ABPaymentflows zelf de screening van het bedrijf dat in aanmerking wil komen voor In-house Finance krediet, onder meer op basis van drie jaar aan facturen, vanaf € 2,5 miljoen omzet. Hiermee wordt het rekening-courantkrediet overbodig. 

Bedrijven die niet kwalificeren voor in-house financiering – 98 %! – komen via licentie 2 in aanmerking voor financiering, in de vorm van een annuïteitenlening. ‘Banken verliezen geen klanten, maar krijgen er juist klanten bij dankzij de zekerheid van de YCS-screening. We hebben op verzoek van een bank een blockchainsysteem met twee rekeningen per klant uitgevonden.’ Op de eerste rekening betaalt de debiteur van de kredietnemer. De bank bepaalt de jaarlengte van de STP-annuïteitlening en het loslaten van klantbetalingen op de vrije rekening. ‘Het voordeel voor het mkb is een hoger financieringsbedrag, tegen veel lagere rente dan voor een normaal rekeningcourant krediet of financieringsvormen zoals een LT-bedrijfskrediet of factoring.’

Hans Pieters

SOCIAL VALUE ADDED OF THE YCS CREDIT SYSTEM

By | Berichten

SOCIAL VALUE ADDED OF THE YCS CREDIT SYSTEM

There are 5 parties that contribute to the Social Value Added of the YCS credit facility. The Social Value added follows from the collaboration of the 5 parties.

The parties that contribute to the good functioning of the YCS credit system are:

  1. The SME
  2. The Community (for example a harbor authority with its SME clients)
  3. The FX trader and/or payment account provider
  4. YCS, the credit platform

In the old banking logic there were only 2 parties: the bank and the client.

The YCS credit system consists of a number groundbreaking characteristics:

  1. The credit system unburdens SMEs by digitizing financial and accountancy activities due to the credit.
  2. The Community has an interest in the proper functioning of its SME community, so that more SMEs receive better financing.
  3. The FX trader and/or payment account provider have an interest in more currency exchange. The SMEs have a currency exchange advantage compared to banks, which provides a cost advantage.
  4. At YCS, the credit is revolving.  After a few months, the reality is that factored invoices are paid instantaneously (within a week from invoicing).

 

Thanks to the credit system, the cooperating partners provide a very significant advantage in liquidity and profitability for SMEs.

The credit system has received the following qualifications.

Klaus Schwab states in “The Fourth Industrial Revolution” that further automation and hyper-connectivity through cyber-physical systems is to come. The physical systems are defined as infrastructure such as payment accounts and e-invoicing, FedEx, etc., that are linked to lending by cooperation partners in the credit organization

Santander and Moody designed the credit system for the future. Below is a blog on the ABPaymentflows website. With its credit system, YCS meets all the requirements that Moody and Santander have set.

https://www.abpaymentflows.com/comment-on-the-article-the-future-of-small-business-lending-as-posted-in-december-2016-by-the-moodys-analytics-team- in-risk-perspectives/

The cooperating partners do not have an active role in lending. The system functions in an automated way. As shareholders an increasing return is benefitted from.

The system is designed to fulfill the banking function on behalf of the community. The FX trader and/or payment account supplier contributes crucially to the system by offering its Cash pool/ payment systems without which the system cannot work. As a shareholder the FX trader or payment account supplier may expect increasing returns.

The FX trader and/or payment account supplier will have the opportunity to serve a new, very large market without any effort as the FX trader and/or payment account supplier enhances the quality of its services for her existing customers and gets immediate exposure to new customers. 

The effects for the P&L account are large because of the large market served by the IHF credit.

Companies that operate as FX trader and/or payment account supplier are invited to join the collaboration via their own platform. Dual onboarding will take place with 1) the FX trader/or payment account provider for the payment accounts and 2) with the platform of YCS for the credit system.  

See an elaborate invitation on our website.